logo_pw

Aktualnie we współpracy z Wydziałem Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej (WIM PW):

  1. Wdrażamy innowacyjną technologię produkcji kompozytów poliuretanowych mających zastosowanie w wielu dziedzinach gospodarki.
  2. Opracowujemy elementy poliuretanowe wchodzące w skład nowoczesnych tarcz ochronnych i osłon butli gazowych dla pracowników jednostek straży pożarnej i użytkowników butli.
  3. Opracowujemy materiały o podwyższonej odporności na działanie ognia przeznaczonych m. in. do zastosowań w górnictwie, węgla i innych surowców mineralnych
  4. Opracowaliśmy nowe mieszanki poliuretanowe, wprowadzając do osnowy poliuretanu nanododatki m. in. nanosrebro, nanokrzemionka, nanorurki węglowe.

Ponad to, studenci WIM PW mają możliwość odbycia praktyk zarówno w dziale technologicznym, jak i handlowym. Zachęcamy studentów do napisania prac magisterskich oraz doktoranckich o tematach zbieżnych z funkcjonowaniem naszej firmy.

Godlo-WAT-w-polu-ochronnym

Rozpoczęliśmy współpracę z Wojskową Akademią Techniczną w Warszawie w zakresie:

  1. Oceny materiałów heterogenicznych w osnowie elastomeru w zakresie dyssypacji energii fali uderzeniowej i pochodne.
  2. Oceny zdolności absorbcji energii w elastomerach poliuretanowych
  3. Badań właściwości elastomerów poliuretanowych i ich funkcjonalności.
  4. Wspólnego organizowania oraz wzajemnych udziałów w konferencjach, sympozjach i seminariach naukowych.

Badania te wykorzystywane są w projektowaniu wyrobów innowacyjnych na skalę światową, znajdujących praktyczne zastosowanie w przemyśle zbrojeniowym.