Chemical scientist working in modern biological laboratoryNasze laboratorium pozwala nam na przebadanie elastomerów pod kątem właściwości chemicznych, fizycznych oraz mechanicznych. Ciągłe inwestycje w zaawansowany sprzęt laboratoryjny stanowią duży procent naszych wydatków ogółem. Dzięki naszemu laboratorium skutecznie konkurujemy na światowym rynku poliuretanów.