Poliuretany z uwagi na swoje właściwości fizyko-mechaniczne mają szerokie zastosowanie praktycznie we wszystkich gałęziach przemysłu:

  • ●chemicznym
  • ●papierniczym
  • ●drzewnym
  • ●poligraficznym
  • ●maszynowym
  • ●naftowym
  • ●górniczym
  • ●i inne…