POLYURETANOVÉ ELASTOMERY

Nejdůležitější vlastnosti

Polyuretany jsou materiály, které stejně jako guma patří do skupiny elastomerů. Získávají se v reakci izokyanátů s polyalkoholy. V další reakci dochází k prodlužování řetězce, což vede k získávání pružných materiálů, které se charakterizují požadovanou mechanickou výdrži a odolností na opotřebování. Vhodná volba látek složení z hlediska kvality a množství a možnost používat příslušné přísady umožňují získávat širokou paletu výrobků, které jsou z mnoha hledisek lepší variantou pro gumové výrobky.

TEnto druh materiálu má řadu výhod, KTeRé najdou využití v mnoha oblastech současného průmyslu. pro KAžDý POLyURETANOvý ELASTOMER je typická:

• vysoká odolnost na otěr, přeříznutí a roztrhnutí,
• vysoké prodloužení při trhání,
• dobré tlumící vlastnosti a vysoká schopnost absorpce energie,
• vysoká pružnost v širokém rozsahu tvrdosti,
• odolnost na stárnutí materiálu, působení prostředků
• povětrnostních, světla, UV záření a ozónu,
• dobrá odolnost na minerální oleje, benzín, kyseliny, zásady, alkoholy a mnoho jiných chemických sloučenin,
• dobrá přilnavost ke kovům a jiným materiálům,
• odolnost na mikroorganizmy,
• možnost zajistit antistatické vlastnosti

Asmaprene A

Součástky vyrobené z tohoto systému mají dokonalou odolnost na řezání, je pro ně typická také odolnost na působení mechanických faktorů a chemické prostředky – oleje, maziva a rozpouštědla.

• Charakteristika: Polyuretanový systém vysoké kvality na nalévání s dobrými fyzickými vlastnostmi.
• Použití: Nejlepší systém v případě prvků vyžadujících vysokou odolnost na přeřezání.
• Přednosti: Perfektní fyzické vlastnosti, vysoká odolnost na roztahování a roztrhávání.
• Odolnosti: Velmi dobrá odolnost na působení olejů, maziv, alkoholů a uhlovodíkových rozpouštědel.
• Pracovní teplota: Stála práce v suchém prostředí do 80°C, krátkodobá práce v suchém prostředí do 100°C. Dlouhodobá práce ve vodním prostředí do 50°C.
• Rozsah dostupných tvrdostí: Systém dostupný v tvrdostech od 70,80 do 93 ShA

Asmaprene B

Systém se sníženým rozsahem tvrdosti (větší pružnost součástek), dobrá odolnost na maziva a oleje a rozpouštědla.

• Charakteristika: Systém na nalévání v menších rozsazích tvrdosti.
• Přednosti: Dokonalá ohebnost a pružnost, dokonalá přilnavost ke kovům, nízká úroveň znetvoření v čase.
• Odolnost: Velmi dobrá odolnost na minerální oleje, maziva a rozpouštědla, není odolný na hydrolýzu.
• Pracovní teplota: Stálá práce v suchém prostředí do 60C, °krátkodobě do 80°C.
• Rozsah dostupných tvrdostí: Asmaprene B je k dostání v tvrdostech od 25 do 60 ShA

Asmaprene BE

Pro systém jsou charakteristické vysoké mechanické vlastnosti, dobrá odolnost na otěr a pružnost výrobků v širokém rozsahu tvrdosti.

• Charakteristika: Polyuretanový systém, který má velmi dobré mechanické vlastnosti. Dokonalá elasticita a pružnost v širokém rozsahu tvrdosti.
• Použití: Povrchy válečků, technické prvky vyžadující odolnost na otěr v nižších rozsazích tvrdosti, a také dobrou odolnost na proříznutí.
• Přednosti: Velmi dobré mechanické vlastnosti. Vysoká odolnost na otěr. Vysoká pružnost, perfektní přilnavost ke kovu, karbonovým a skleněným vláknům.
• Odolnost: Velmi vysoká odolnost na působení minerálních olejů a maziv. Minimální nabobtnání ve styku s rozpouštědly. Není odolný na hydrolýzu.
• Pracovní teplota: Stálá práce v suchém prostředí do 80C, °krátkodobě do 100°C.
• Rozsah dostupných tvrdostí: V rozsahu od 40 do 80 ShA.
• Poznámky: Hlavní použití v rozsahu tvrdosti od 50 do 70 ShA jelikož pro prvky s těmito parametry tvrdosti je typická velmi dobrá odolnost na otěr při relativně měkkém povrchu.

Asmaprene L

Systém s vysokou kvalitou, pro který jsou typické dobré parametry výdrže a zároveň odolnost na hydrolýzu.

• Použití: Na pracovní povrchy fungující v těžkých podmínkách, vystavené velkým zátěžím, např. hřídele k použití v těžkém průmyslu, především na práci ve vlhkém prostředí (styk s vodou a vysoká teplota).
• Přednosti: Perfektní parametry výdrže, odolnost na hydrolýzu, vysoká odrazivost, perfektní přilnavost ke kovu, polyamidu, skleněnému a karbonovému vláknu, malá poddajnost na otěr.
• Odolnost: Dobrá odolnost na působení olejů a maziv. Velmi dobrá odolnost na hydrolýzu. Odolnost na působení mikroorganismů.
• Teploty: stálá práce 60 do 80°C v suchém a vlhkém prostředí, krátkodobá práce do 100°C (suché a vlhké pracovní prostř.).
• Rozsah dostupných tvrdosti: Od 70 ShA do 95 ShA a 60 ShD a 75 ShD

Asmaprene Q

Polyuretanový systém vytvořený pro aplikaci vyžadujících nejvyšší odolnost na otěr, používaný především v těžebním průmyslu. Systém splňující veškeré úkoly kladené na síta do prosívačů, zajišťující nejvyšší kvalitu výroby.

• Charakteristika: Polyuretanový systém vytvořený pro používání vyžadující nejvyšší odolnost na otěr, nacházející využití hlavně v těžebním průmyslu. Kromě toho má navíc zvýšené dynamické vlastnosti.
• Použití: Výborně se hodí jako síta a na použití vyžadující vysokou odolnost na otěr a roztrhnutí.
• Přednosti: Výjimečně nízká poddajnost na otěr, dobré mechanické a dynamické vlastnosti, vysoká odolnost na proříznutí
• Odolnost: Možnost výroby s antibakteriálními, antistatickými vlastnostmi.
• Dostupné tvrdosti: systém dostupný v tvrdostech od 55 do 95 ShA

Amaprene C

Vysoce kvalitní polyuretanový systém používaný k výrobě součástek vystavených na velké zátěže, rychle se opotřebovávajících, vyžadujících odolnost na hydrolýzu nebo mikroorganizmy.

• Použití: Rychle se opotřebovávající válečky (např. při výrobě karbonových vláken), kola k použití v průmyslu. Perfektně se hodí na síta a na těsnění.
• Přednosti: Velmi vysoká výdrž ve velkém rozsahu tvrdosti. Vysoká odolnost na žloutnutí pod vlivem UV světla, a možnost upravovat složení podle zvláštních požadavků.
• Odolnost: Dobrá odolnost na maziva, tuky, uhlovodíková rozpouštědla (např. toluen, heptan, octan etylu), alkoholy (např. propylénglykol). Je také možné použít antistatické nebo antibakteriální přísady.
• Pracovní teplota: Stálá práce v mokrém prostředí do 60°C, v suchém prostředí do 80°C. Krátkodobá práce se stykem s rozpouštědly do 100°C
• Rozsah dostupných tvrdostí: od 50 do 95 Sh A
• Poznámky: Krátkodobě lze používat ve styku s potravinami (suchými i mokrými).

Vulkollan

Polyuretanový systém používaný při výrobě součástek pracujících v těžkých podmínkách, především vystavených na přenášení vysokých dynamických zátěží.

• Charakteristika: Součásti vyrobené v tomto systému mají perfektní výdrž. Nejstarší a nejlépe vypracovaná receptura systému, prodávaná výhradně firmou Bayer.
• Použití: Použití na obložení kol a hřídeli pracujících v těžkých provozních podmínkách, vystavených na dynamickou zátěž, a taktéž při výrobě součásti pružných prvků nebo spojek, u nichž se vyžaduje odolnost proti otěru a malý součinitel tření.
• Vlastnosti: Výdrž na vysokou dynamickou zátěž, perfektní mechanické vlastnosti v širokém teplotním rozsahu, perfektní odolnost proti otěru, nízký součinitel tření, vysoká výdrž na únavu, nízký stupeň znetvoření po dlouhodobém chodu, stálý e-modul v rozsahu teplot od – 20°C do + 80°C, perfektní přilnavost ke kovu. Velmi vysoká odolnost na působení minerálních maziv a olejů, minimální bobtnání v glykolu, není odolný na hydrolýzu a mikroorganizmy.
• Pracovní teplota: Trvalá práce v suchém prostředí do 100°C, krátkodobě do 120°C. Zachovává si perfektní vlastnosti při nízkých teplotách do – 20°C.
• Rozsah dostupných tvrdostí: Od 65 do 93 ShA

Asmathane

Polyuretanový systém s dobrou odolnosti na únavu a výhodným poměrem vlastnosti a ceny.

• Použití: Otěruvzdorné povrchy, mechanicky zatěžované polyuretanové detaily.
• Přínos: Velmi dobře odolává otěru, má dobré mechanické vlastnosti při zachování dobré elasticity. Dobrá odolnost na stárnutí vlivem UV záření (nízká úroveň žloutnutí).
• Odolnost: Velmi dobrá odolnost na minerální a tuky, dobrá odolnost na rozpouštědla používané při výrobě cementu. Lze použít speciální složení odolné na působení mikroorganizmů.
• Pracovní teplota: Stálá práce v suchém prostředí od -30 do 60°C, krátkodobě do 80°C
• Rozsah dostupných tvrdostí: od 50 do 90 ShA

Níže prezentujeme příklady látek, proti nimž je polyuretan odolný. Podrobné informace můžete získat od našich zaměstnanců.

• Acetylen
• Acetylen
• Alkohol etylowy
• Etylalkohol
• Alkohol metylowy
• Metylalkohol
• Atrament,tusz
• Inkoust, tuš
• Azotan amonu
• Dusičnan amonný
• Azotan ołowiu
• Dusičnan olovnatý
• Azotan srebra
• Dusičnan stříbrný
• Benzyna, eter naftowy
• Benzín, petroléter
• Bitum
• Bitumen
• Boraks
• Borax
• Butan
• Butan
• Chlorek miedzi
• Chlorid mědnatý
• Chlorek niklu
• Chlorid nikelnatý
• Chlorek potasu
• Chlorid draselný
• Chlorek rtęci
• Chlorid rtuťnatý
• Rtęć
• Rtuť
• Siarczan amonu
• Síran amonný
• Siarczan miedzi
• Síran měďnatý
• Siarczan niklu 10%
• Síran nikelnatý 10%

• NaCl roz.wodny
• NaCl vodní roz.
• Eter
• Éter
• Eter dimetylowy
• Dimetyléter
• Eter fenyloetylowy
• Difenyléter
• Eter izopropylowy
• Diizopropyléter
• Etylen
• Etylen
• Fosforan sodu roz.wodny
• Fosforečnan sodný vodní roz.
• Gliceryna
• Glycerín
• Glikol dietylenowy
• Diethylglykol
• Glukoza
• Glukóza
• Heksan
• Hexan
• Klej
• Lepidlo
• Krezole
• Krezoly
• Kwas borowy 10%
• Kyselina boritá 10%
• Kwas oleinowy
• Kyselina oleinová
• Siarczan potasu
• Síran draselný
• Siarczan sodu 10%
• Síran sodný 10%
• Siarczan żelaza
• Síran železitý
• Kwas węglowy

• Kyselina uhličitá
• Kwasy tłuszczowe
• Mastné kyseliny
• Masło
• Máslo
• Mleko
• Mléko
• Octan ołowiu roz.wodny
• Octan olovnatý vodní roz.
• Olej bawełniany
• Bavlněný olej
• Olej kokosowy
• Kokosový olej
• Olej rycynowy
• Ricinový olej
• Olej świerkowy
• Smrkový olej
• Oleje mineralne
• Minerální oleje
• Oleje roślinne
• Rostlinné oleje
• Parafina
• Parafín
• Piwo
• Pivo
• Propan
• Propan
• Ropa naftowa
• Nafta
• Sole baru
• Barnaté soli
• Sole miedzi 10%
• Soli mědi 10%
• Sole niklu 10%
• Soli niklu 10%