Horká linka. K dispozici od 8 do 16 hodin

Dobrý den, dobré ráno! Pokud jste dorazili sem, je to spolehlivé znamení, že si vážíte svého soukromí. Velmi dobře tomu rozumíme, a proto vám předkládáme dokument, ve kterém na jednom místě najdete zásady zpracování osobních údajů a používání souborů cookie a dalších sledovacích technologií v souvislosti s provozem webových stránek asmapoland.com. Formální informace na úvod - správcem služby je ASMA Polska Sp. z o.o., Wola Ducka ul. Mostów 10, 05-408 Glinianka k.Warszawy e-mail: biuro@asmapoland.com. Tyto zásady ochrany osobních údajů byly sestaveny formou otázek a odpovědí. Volba této formy byla diktována péčí o přehlednost a srozumitelnost informací, které jsou vám předkládány. Pokud máte jakékoli pochybnosti o zásadách ochrany osobních údajů, můžete nás kdykoli kontaktovat zasláním zprávy na adresu leszek.stempel@asmapoland.com.

# 1: Kdo je správcem vašich osobních údajů?

Správcem vašich osobních údajů je společnost ASMA Polska Sp. z o.o., Wola Ducka ul. Mostów 10, 05-408 Glinianka k.Warszawy e-mail: biuro@asmapoland.com.

# 2: Na koho se můžete obrátit ohledně zpracování vašich osobních údajů?

V rámci zavádění ochrany údajů v naší organizaci jsme se rozhodli nejmenovat pověřence pro ochranu osobních údajů, protože to v naší situaci není povinné. V záležitostech týkajících se ochrany údajů a soukromí v širším slova smyslu se na nás můžete obrátit na adrese leszek.stempel@asmapoland.com.

# 3: Jaké informace o vás máme?

V závislosti na účelu můžeme o vás zpracovávat následující informace:
 • název
 • e-mailová adresa
 • údaje obsažené v e-mailové korespondenci
 • informace viditelné na profilech sociálních médií
 • DIČ
 • telefonní číslo
 • IP adresa
 • přibližná poloha
 • statistiky týkající se přijatých newsletterů
 • obsah komentářů/názorů přidaných na stránky.
Konkrétní informace jsme uvedli výše. Na druhé straně v příloze 1 těchto zásad ochrany osobních údajů najdete kategorie osobních údajů přiřazené k různým účelům zpracování. Kromě toho používáme nástroje, které o vás shromažďují řadu informací v souvislosti s používáním našich webových stránek. Jedná se zejména o následující informace:
 • informace o vašem zařízení, operačním systému a prohlížeči
 • user-ID
 • IP adresa podléhá zkrácení a anonymizaci
 • datum návštěvy na místě
 • zobrazené podstránky
 • čas strávený na stránkách
 • přechody mezi podstránkami
 • kliknutí myší nebo klepnutí na obrazovku
 • kliknutí na jednotlivé odkazy
 • zdroj, z něhož na stránku přecházíte.
 • vaše věková kategorie
 • Vaše pohlaví
 • Vaše přibližná poloha je omezena na
 • Vaše zájmy podle vašich online aktivit
 • Tyto informace jsou dále v těchto zásadách ochrany osobních údajů označovány jako "Anonymní informace
Anonymní informace samy o sobě podle našeho názoru nemají charakter osobních údajů, protože nám neumožňují vaši identifikaci a nespojujeme je s typickými osobními údaji, které o vás shromažďujeme. Nicméně s ohledem na přísnou judikaturu Soudního dvora Evropské unie a nejednotné názory právníků jsme pro případ, že by Anonymním informacím byl přisouzen charakter osobních údajů, z opatrnosti do těchto zásad ochrany osobních údajů zahrnuli také podrobné vysvětlení týkající se zpracování těchto informací. Přístup k Anonymním informacím o vás nemůžeme poskytnout, protože nejsme schopni přiřadit žádnou z Anonymních informací ke konkrétnímu uživateli. Z nástrojů, které shromažďují Anonymní informace, máme přístup pouze k souboru statistik a informací, které nejsou přiřazeny konkrétním osobám. Navíc k informacím shromážděným některými nástroji nemáme přístup vůbec, protože nás zajímá pouze správné fungování funkce poskytované nástrojem, nikoli informace, které nástroj shromažďuje. Například určitý zásuvný modul může shromažďovat určité informace, které nám však nejsou nijak zpřístupněny, a my o tyto informace nemáme vůbec zájem, protože nás zajímá pouze to, aby konkrétní funkce zásuvného modulu (např. odesílání formuláře s newsletterem) jednoduše fungovala. Zpracování anonymních informací nám umožňuje zajistit, abyste mohli využívat funkce dostupné na webových stránkách. Anonymní informace jsou dále využívány pro analytické a statistické účely a také pro marketingové účely, jako je nastavení a cílení reklamy. Vzhledem k tomu, že Anonymní informace jsou shromažďovány externími nástroji, které používáme, jsou Anonymní informace zpracovávány také poskytovateli těchto nástrojů v souladu s podmínkami jejich používání a zásadami ochrany osobních údajů. Anonymní informace jsou rovněž využívány poskytovateli jednotlivých nástrojů k poskytování a zlepšování služeb, správě služeb, vývoji nových služeb, měření účinnosti reklam, ochraně před podvody a zneužitím a k personalizaci obsahu a reklam zobrazovaných v jednotlivých službách, stránkách a aplikacích. Nástroje, které používáme a které zahrnují shromažďování anonymních informací, jsou uvedeny v příloze 2 těchto zásad ochrany osobních údajů.

# 4: Odkud získáváme vaše osobní údaje?

Ve většině případů nám je předáte sami. To se stává, když:
 • přihlásíte se k odběru newsletteru
 • přidejte svůj komentář nebo názor na produkt
 • nás kontaktujete e-mailem
 • sledujete naše profily na sociálních sítích nebo komunikujete s obsahem, který na sociálních sítích zveřejňujeme.
V příloze 1 těchto zásad ochrany osobních údajů jsme ke každému účelu zpracování přiřadili zdroj získávání údajů. Kromě toho mohou být některé informace o vás automaticky shromažďovány nástroji, které používáme:
 • mechanismus webové stránky shromažďuje vaši IP adresu
 • Mechanismus systému zasílání newsletteru shromažďuje vaši IP adresu a informace o vaší aktivitě v souvislosti s obsahem zaslaným v rámci newsletteru, jako je otevření zpráv, kliknutí na odkazy atd.
 • externí nástroje uvedené v příloze 2 těchto zásad ochrany osobních údajů shromažďují anonymní informace týkající se vašich aktivit na webu.

# 5: Jsou vaše data v bezpečí?

Dbáme na bezpečnost vašich osobních údajů. Analyzujeme rizika spojená s různými procesy zpracování vašich údajů a poté zavádíme vhodná bezpečnostní opatření a opatření na ochranu osobních údajů. Průběžně monitorujeme stav technické infrastruktury, školíme naše zaměstnance, kontrolujeme zavedené postupy a provádíme potřebná zlepšení. Pokud máte jakékoli dotazy týkající se vašich osobních údajů, jsme vám k dispozici na adrese leszek.stempel@asmapoland.com.

# 6: Pro jaké účely zpracováváme vaše osobní údaje?

Účely zpracování vašich osobních údajů jsou uvedeny v příloze 1 těchto zásad ochrany osobních údajů.

# 7: Jak dlouho budeme vaše osobní údaje uchovávat?

Doba uchovávání údajů je uvedena zvlášť pro každý účel zpracování. Tyto informace najdete v příloze 1 těchto zásad ochrany osobních údajů. Většina údajů je vymazána po uplynutí promlčecí lhůty pro reklamace, ačkoli promlčecí lhůta pro reklamace se může lišit v závislosti na platných právních předpisech (např. pro podniky to mohou být 3 roky a pro spotřebitele 6 let).

# 8: Kdo jsou příjemci vašich osobních údajů?

Dovolíme si tvrdit, že moderní podnikání se neobejde bez služeb poskytovaných třetími stranami. Takové služby využíváme i my. Některé z těchto služeb zahrnují zpracování vašich osobních údajů. Poskytovatelé služeb třetích stran, kteří se podílejí na zpracování vašich osobních údajů, jsou:
 • poskytovatel hostingu, který ukládá data na serveru.
 • poskytovatel cloudového softwaru, kde probíhá zpracování dat
 • účetní kancelář, která zpracovává vaše fakturační údaje.
 • poskytovatel údržby, který získá přístup k údajům, pokud se prováděné technické práce týkají prostor, kde se nacházejí osobní údaje.
 • další subdodavatelé, kteří získají přístup k údajům, pokud rozsah jejich činností takový přístup vyžaduje.
Všechny výše uvedené subjekty zpracovávají vaše údaje na základě s námi uzavřených smluv o důvěře ve zpracování osobních údajů a zaručují odpovídající úroveň ochrany osobních údajů. V případě potřeby mohou být vaše údaje poskytnuty právnímu poradci nebo právníkovi vázanému služebním tajemstvím. Potřeba může vyplynout z potřeby právní pomoci vyžadující přístup k vašim osobním údajům. Dále, pokud jde o anonymní informace, je přístup umožněn poskytovatelům nástrojů nebo zásuvných modulů, které shromažďují anonymní informace. Poskytovatelé těchto nástrojů jsou vlastními správci údajů v nich shromážděných a mohou tyto údaje sdílet za podmínek, které stanoví ve svých vlastních podmínkách a zásadách ochrany osobních údajů, na které nemám žádný vliv.

# 9: Předáváme vaše údaje do třetích zemí nebo mezinárodním organizacím?

Ne, vaše údaje nepředáváme do třetích zemí ani mezinárodním organizacím.

# 10: Používáme profilování? Činíme automatizovaná rozhodnutí na základě vašich osobních údajů?

Neprovádíme vůči vám rozhodnutí založená výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, která by vůči vám měla právní účinky nebo se vás podobně významně dotýkala. Ano, používáme nástroje, které mohou provádět určité kroky v závislosti na informacích shromážděných prostřednictvím sledovacích mechanismů, ale domníváme se, že tyto kroky vás významně neovlivňují, protože nerozlišují vaši situaci jako zákazníka, nemají vliv na podmínky smlouvy, kterou s námi můžete uzavřít, atd. Pomocí určitých nástrojů na vás můžeme například cílit personalizovanou reklamu na základě předchozích akcí, které jste na webových stránkách provedli, nebo vám navrhovat produkty, které by vás mohly zajímat. Jedná se o tzv. behaviorální reklamu. Doporučujeme vám, abyste se o behaviorální reklamě dozvěděli více, zejména s ohledem na otázky ochrany osobních údajů. Podrobné informace, včetně možnosti správy nastavení s ohledem na behaviorální reklamu, naleznete zde zde. Zdůrazňujeme, že v rámci nástrojů, které používám, mám přístup pouze k anonymním informacím. Tyto informace jsou uloženy na serverech poskytovatelů jednotlivých nástrojů a tyto servery se nejčastěji mohou nacházet po celém světě.

# 11: Jaká máte práva v souvislosti se zpracováním vašich osobních údajů?

RODO vám v souvislosti se zpracováním vašich osobních údajů přiznává následující možná práva:
 • Právo na přístup ke svým údajům a na jejich kopii,
 • Právo na opravu (změnu) vašich údajů,
 • právo na výmaz (pokud podle vašeho názoru neexistují důvody pro zpracování vašich údajů, můžete nás požádat o jejich vymazání),
 • právo na omezení zpracování (můžete nás požádat, abychom omezili zpracování pouze na ukládání vašich údajů nebo provádění činností, na kterých jsme se s vámi dohodli, pokud podle vašeho názoru máme nepřesné údaje nebo je zpracováváme neoprávněně),
 • Právo vznést námitku proti zpracování (máte právo vznést námitku proti zpracování na základě oprávněného zájmu; měli byste uvést konkrétní situaci, která nás podle vašeho názoru opravňuje k zastavení zpracování, na které se námitka vztahuje; vaše údaje přestaneme pro tyto účely zpracovávat, pokud neprokážeme, že důvody pro zpracování převažují nad vašimi právy nebo že vaše údaje jsou pro nás nezbytné pro určení, uplatnění nebo obhajobu našich nároků),
 • Právo na přenositelnost údajů (máte právo získat od nás ve strukturovaném, běžně používaném strojově čitelném formátu osobní údaje, které jste nám poskytli na základě smlouvy nebo souhlasu; tyto údaje můžete nechat zaslat přímo jinému subjektu),
 • Právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, pokud jste jej již dříve udělili,
 • právo podat stížnost u dozorového úřadu (pokud zjistíte, že vaše údaje zpracováváme protiprávně, můžete podat stížnost předsedovi Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo jinému příslušnému dozorovému úřadu).
Pravidla týkající se výkonu výše uvedených práv jsou podrobně popsána v článcích 16 až 21 RODO. Doporučujeme vám, abyste se s těmito ustanoveními seznámili. Z naší strany považujeme za nutné vám vysvětlit, že výše uvedená práva nejsou absolutní a nebudete na ně mít nárok ve vztahu ke všem činnostem zpracování vašich osobních údajů. Rádi bychom zdůraznili, že jedno z výše uvedených práv máte k dispozici vždy - pokud se domníváte, že jsme při zpracování Vašich osobních údajů porušili předpisy o ochraně osobních údajů, máte možnost podat stížnost dozorovému úřadu (předsedovi Úřadu pro ochranu osobních údajů). Vždy nás také můžete požádat, abychom vám poskytli informace o tom, jaké údaje o vás uchováváme a pro jaké účely je zpracováváme. Stačí, když zašlete e-mail na adresu leszek.stempel@asmapoland.com. Vynaložili jsme však veškeré úsilí, abychom zajistili, že informace, které vás zajímají, jsou v těchto zásadách ochrany osobních údajů uvedeny komplexně. Výše uvedenou e-mailovou adresu můžete použít také v případě, že máte jakékoli dotazy týkající se zpracování vašich osobních údajů.

# 12: Používáme soubory cookie a co to vlastně je?

Naše webové stránky, stejně jako téměř všechny ostatní webové stránky, používají soubory cookie. Soubory cookie jsou malé textové informace uložené ve vašem koncovém zařízení (např. počítač, tablet, chytrý telefon), které může číst náš systém ICT (naše vlastní soubory cookie) nebo systémy ICT třetích stran (soubory cookie třetích stran). V souborech cookie mohou být zaznamenány a uloženy specifické informace, které pak mohou být přístupné systémům ICT pro specifické účely. Některé z námi používaných souborů cookie se po ukončení relace prohlížeče, tj. po zavření prohlížeče, vymažou (tzv. relační soubory cookie). Jiné soubory cookie jsou uloženy ve vašem koncovém zařízení a umožňují nám rozpoznat váš prohlížeč při příští návštěvě webových stránek (tzv. trvalé soubory cookie). Pokud se chcete dozvědět více o cookies jako takových, můžete si přečíst například tento materiál: https://pl.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie.

# 13: Na jakém základě používáme soubory cookie?

Soubory cookie používáme na základě vašeho souhlasu, s výjimkou případů, kdy jsou soubory cookie nezbytné pro řádné poskytování elektronických služeb. Soubory cookie, které nejsou nezbytné pro správné poskytování elektronické služby, vám zůstanou zablokovány, dokud neudělíte souhlas s používáním souborů cookie. Při vaší první návštěvě webových stránek vám zobrazíme zprávu, ve které vás požádáme o souhlas. Vezměte prosím na vědomí, že zakázání nebo omezení souborů cookie vám může zabránit v používání některých funkcí dostupných na našich webových stránkách a může způsobit potíže při používání webových stránek, stejně jako mnoha dalších webových stránek, které používají soubory cookie. Pokud například zablokujete soubory cookie zásuvných modulů sociálních médií, tlačítka, widgety a sociální funkce implementované na webových stránkách pro vás nemusí být dostupné.

# 14: Můžete zakázat soubory cookie?

Ano, nastavení souborů cookie můžete spravovat ve svém webovém prohlížeči. Můžete zablokovat všechny nebo vybrané soubory cookie. Můžete také blokovat soubory cookie pro konkrétní stránky. Dříve uložené soubory cookie a další data stránek a zásuvných modulů můžete také kdykoli odstranit. Webové prohlížeče také nabízejí možnost používat režim inkognito. Tento režim můžete použít, pokud nechcete, aby se informace o navštívených webových stránkách a stažených souborech ukládaly do historie prohlížení a stahování. Soubory cookie vytvořené v režimu inkognito se vymažou, jakmile v tomto režimu zavřete všechna okna. Ke kontrole souborů cookie jsou k dispozici také doplňky prohlížeče, například Ghostery (https://www.ghostery.com). Možnost kontrolovat soubory cookie může poskytovat také další software, zejména antivirové balíčky apod. Dále jsou na internetu k dispozici nástroje, které umožňují kontrolu některých typů souborů cookie, zejména kolektivní správu nastavení behaviorální reklamy (např. www.youronlinechoices.com/www.networkadvertising.org/choices). Vezměte prosím na vědomí, že vypnutí nebo omezení souborů cookie vám může zabránit v používání některých funkcí dostupných na našich stránkách a může způsobit potíže při používání našich stránek, stejně jako mnoha dalších webových stránek, které používají soubory cookie. Pokud například zablokujete soubory cookie zásuvných modulů sociálních médií, nemusí vám být k dispozici tlačítka, widgety a sociální funkce implementované na našich stránkách.

# 15: K jakým účelům používáme naše vlastní soubory cookie?

Vlastní soubory cookie se používají k zajištění správného fungování různých mechanismů webových stránek, jako je například správný přenos formulářů viditelných na webových stránkách. Vlastní soubory cookie také ukládají informace o vašem souhlasu se soubory cookie.

# 16: Jaké soubory cookie třetích stran se používají?

Naše webové stránky používají soubory cookie třetích stran spojené s nástroji uvedenými v příloze 2 těchto zásad ochrany osobních údajů. Jednotlivé nástroje mohou používat více než jeden soubor cookie, ale upustili jsme od jejich podrobného výčtu, abychom vás nezahlcovali nadměrným množstvím informací a vycházeli z předpokladu, že pro vás bude přehlednější používat seznam nástrojů spolu s uvedením účelů, pro které jsou používány, než výčet všech souborů cookie, které technicky fungují v rámci každého nástroje. Rovněž jsme upustili od uvedení rozsahu informací shromážděných v souborech cookie u každého použitého nástroje s ohledem na to, že každý nástroj shromažďuje informace související s vašimi vlastnostmi a chováním prováděným na našich webových stránkách. V tomto ohledu se jedná o anonymní informace, které jsme zmínili dříve v rámci těchto zásad ochrany osobních údajů. S vědomím požadavků vytvořených Soudním dvorem Evropské unie jsme nicméně upustili od uvedení délky životnosti souborů cookie používaných jednotlivými nástroji. Pokud bychom chtěli uvádět životnost jednotlivých souborů cookie, museli bychom vás zahltit nadměrným množstvím informací, což by v žádném případě neodpovídalo zásadě transparentnosti a čitelnosti informací, které vám poskytujeme. Kromě toho se životnost souborů cookie může ze strany poskytovatelů nástrojů měnit tak aktivně, že nad tím nejsme schopni vykonávat spolehlivou kontrolu. Kromě určení délky životnosti souborů cookie bychom vám rádi připomněli, že jedinou možností skutečné kontroly nad délkou uchovávání informací v souborech cookie je přímá správa souborů cookie. Z úrovně vašeho webového prohlížeče můžete soubory cookie uložené ve vašem zařízení kdykoli vymazat. Na tomto místě bychom rádi znovu zdůraznili, že v rámci souborů cookie nemáme přístup k informacím, které by nám umožnily vaši identifikaci. V tomto ohledu se jedná o anonymní informace, které jsme zmínili jako součást těchto zásad ochrany osobních údajů. Navíc, zatímco v případě statistických a marketingových nástrojů můžeme na základě Anonymních informací prohlížet různé reporty, s ohledem na ostatní nástroje nezískáváme ani žádný přístup k informacím shromážděným v souborech cookie, zajímá nás pouze to, zda funkce nástroje, pro který byl nástroj nainstalován, fungují v rámci našich webových stránek správně.

# 17: Sledujeme vaše chování v rámci naší služby?

Ano, používáme nástroje, které zahrnují shromažďování informací o vašich aktivitách na našich webových stránkách. Tyto nástroje jsou uvedeny v příloze 2 těchto zásad ochrany osobních údajů.

# 18: Cílíme na vás cílenou reklamu?

Ano, používáme reklamní nástroje, pomocí kterých můžeme cílit reklamu na konkrétní cílové skupiny definované na základě různých kritérií, jako je věk, pohlaví, zájmy, profese, zaměstnání, aktivity, které jste dříve prováděli na našich webových stránkách. Tyto nástroje jsou uvedeny v příloze 2 těchto zásad ochrany osobních údajů.

§ 19: Jak můžete spravovat své soukromí?

Odpověď na tuto otázku najdete na mnoha místech těchto zásad ochrany osobních údajů při popisu jednotlivých nástrojů, behaviorální reklamy, souhlasu se soubory cookie atd. Přesto jsme tyto informace pro vaše pohodlí opět shromáždili na jednom místě. Níže naleznete seznam možností, jak spravovat své soukromí.
 • nastavení souborů cookie ve vašem internetovém prohlížeči
 • pluginy prohlížeče podporující správu souborů cookie, např. Ghostery.
 • další software pro správu souborů cookie,
 • režim inkognito ve webovém prohlížeči
 • nastavení behaviorální reklamy, např. youronlinechoices.com.
 • nastavení na straně poskytovatelů nástrojů třetích stran (odkazy na nastavení byly shromážděny jako součást přílohy 2 těchto zásad ochrany osobních údajů).

# 20: Co jsou protokoly serveru?

Používání webové stránky zahrnuje odesílání požadavků na server, kde je webová stránka uložena. Každý požadavek odeslaný na server je zaznamenán v protokolech serveru. Záznamy obsahují mimo jiné vaši IP adresu, datum a čas serveru, informace o vašem prohlížeči a operačním systému, který používáte. Protokoly jsou ukládány a uchovávány na serveru. Údaje uložené v protokolech serveru nejsou spojeny s konkrétními uživateli webových stránek a nepoužíváme je k vaší identifikaci. Protokoly serveru jsou pouze pomocným materiálem pro správu stránek a jejich obsah není zpřístupněn nikomu jinému než osobám oprávněným ke správě serveru.

# 21: Je ještě něco, co byste měli vědět?

Jak vidíte, témata zpracování osobních údajů, používání souborů cookie a správy soukromí obecně jsou poměrně složitá. Udělali jsme vše pro to, aby vám tento dokument poskytl co nejrozsáhlejší poznatky o otázkách, které jsou pro vás důležité. Pokud vám něco není jasné, chtěli byste se dozvědět více nebo si jen chcete o ochraně osobních údajů promluvit, napište nám na adresu leszek.stempel@asmapoland.com.

# 22: Mohou se tyto zásady ochrany osobních údajů změnit?

Ano, tyto zásady ochrany osobních údajů můžeme změnit, zejména v důsledku technologických změn na straně naší služby a změn v právních předpisech. Pokud jste registrovaným uživatelem služby, obdržíte zprávu o jakékoli změně zásad ochrany osobních údajů. Tyto zásady ochrany osobních údajů jsou účinné od 2023-02-20

Příloha 1 - Účely zpracování osobních údajů

Účel zpracování Právní základ
zpracování
Kategorie zpracované
data
Doba skladování
data
Zdroj pořízení
data
Zpracování newsletteru Čl. 6 odst. 1 písm. f) RODO - oprávněný zájem správce zasílat zprávy po obdržení předchozího souhlasu se zasíláním newsletteru. Identifikační údaje. Kontaktní údaje. Statistické informace týkající se odeslaných zpráv. Do uplynutí promlčecí lhůty pro nároky související se zasíláním newsletteru nebo promlčecí lhůty pro naši odpovědnost za ochranu osobních údajů. Formulář pro přihlášení k odběru novinek.
Zpracování připomínek/zpětné vazby Čl. 6 odst. 1 písm. f) RODO - oprávněný zájem správce zveřejnit komentář / názor poté, co jej uživatel odeslal. Identifikační údaje. Kontaktní údaje. Údaje o komentáři/zpětné vazbě. Dokud není komentář / názor odstraněn. Formulář pro přidání komentářů/zpětné vazby.
Vyřizování korespondence Čl. 6 odst. 1 písm. f) RODO - oprávněný zájem správce na výměně korespondence s uživatelem a její případné archivaci. Identifikační údaje. Kontaktní údaje. Korespondenční údaje. Není jasně identifikovatelný. Některá korespondence může být průběžně vymazávána a některá může být archivována, pokud se domníváme, že je nutné ji uchovávat, zejména pro zajištění budoucí sledovatelnosti. Kontaktní formulář. Příchozí zpráva.
Práce se sociálními médii Čl. 6 odst. 1 písm. f) RODO - oprávněný zájem správce na provozování profilů na sociálních sítích. Údaje viditelné veřejnosti v profilu uživatele na sociálních sítích. Podrobnosti o interakcích uživatele v rámci profilů sociálních médií. Dokud uživatel data ze sociální sítě neodstraní. Profily na sociálních sítích. Obsah zveřejněný uživatelem na sociálních médiích.
Analýza a statistiky Čl. 6 odst. 1 písm. f) RODO - oprávněný zájem správce vytvářet, přezkoumávat a analyzovat statistiky týkající se činnosti uživatelů na webových stránkách za účelem vyvození závěrů umožňujících následnou optimalizaci webových stránek. Anonymní informace (podrobnosti jsou uvedeny v definici anonymních informací v zásadách ochrany osobních údajů). Dokud nezanikne vhodnost nebo nejsou vzneseny námitky. Sledovací kód vložený do stránky.
Vlastní marketing Čl. 6 odst. 1 písm. f) RODO - oprávněný zájem správce na měření a cílení reklamy při marketingu vlastních produktů nebo služeb. Anonymní informace (podrobnosti jsou uvedeny v definici anonymních informací v zásadách ochrany osobních údajů). Dokud nezanikne vhodnost nebo nejsou vzneseny námitky. Sledovací kód vložený do stránky.

Příloha 2 - Seznam externích nástrojů

Nástroj Dodavatel Účel použití Vysvětlení dodavatele Nastavení dodavatele
Google Analytics Google LLC Analýza a statistiky týkající se chování návštěvníků webových stránek. Viz . Viz .
reCaptcha Google LLC Vyhodnocení, zda je návštěvník webu skutečný člověk, nebo bot. Viz . Viz .
Reklamy Google Google LLC Měření a cílení reklamy. Viz . Viz .
Meta Pixel Meta Platforms, Inc. Měření a cílení reklamy. Viz . Viz .
MailerLite MailerLite Limited Vkládání formulářů pro přihlášení k odběru newsletteru a měření účinnosti těchto formulářů. Viz . Ne
cs_CZČeština

Vyplňte formulář - zavoláme vám zpět!

Odešlete přihlášku!

Přiložte svůj životopis kliknutím na tlačítko "Vybrat soubor".

Vyplňte formulář - zavoláme vám zpět!

Vyplňte formulář - zavoláme vám zpět!

Vyplňte formulář - zavoláme vám zpět!

Vyplňte formulář - zavoláme vám zpět!

Vyplňte formulář - zavoláme vám zpět!

Vyplňte formulář - zavoláme vám zpět!